Конференција 2024

ПОЧИТУВАНИ ДАМИ И ГОСПОДА

Ни претставува посебна чест и задоволство да Ве поканиме на Конференцијата организирана од страна на Институт за наука, уметност, култура и спорт, Новиот Блгарски Универзитет Софија, Образовна академија Виртуал-М и Факултет Примењених наука Ниш со наслов

„СОВРЕМЕНИ СОЦИЈАЛНО ЕКОНОМСКИ СИСТЕМИ: УПРАВУВАЊЕ, ПЕРСПЕКТИВИ И РЕШЕНИЈА“

Конференцијата ќе се одржи од 16 до 18. 02. 2024 година во град Ниш Република Србија.

На оваа веб страница имате електронска пријава со можност за прикачување на Вашиот абстракт.

Во интерес на развој на научната мисла едногласно се согласивме котизацијата e бесплатна.

Имате отворен повик и единствена можност да учествувате во сите тематски и научни подрачја и тоа:

  1. Природно математички науки
  2. Техничко технолошки науки
  3. Медицински науки и здравство
  4. Биотехнички науки
  5. Општествени науки
  6. Хуманистички науки

Трудовите ќе бидат објавени во зборниците на Институт за наука, уметност, култура и спорт (на оваа веб страница погледајте ги електронските изданија од претходните конференции) и зборникот на трудови од Новиот Блгарски Универзитет.

Рокот за пријавување и поднесување на абстракти е 22.01.2024 година во електронска форма од овој веб сајт преку менито „Покана и датум за достава на трудови“.

Се надеваме на Вашиот придонес во процесот на унапредување на научната мисла.

За сите прашања можете да се обратите кај проф. д-р Маријан Стевановски, 078 234 399

Линк за пријава (Кликнете на насловот Покана и достава на абстракти и трудови

http://ijsa.mk/blog