ОРГАНИЗАЦИСКИ ОДБОР НА ФЕСТИВАЛОТ

Директор на фестивалот

Проф. д-р Маријан Стевановски +389 78 234 399

Уметнички директор на фестивалот

Проф. м-р Филип Стевановски +389 78 424 980