JAZZ FESTIVAL KUMANOVO 2020

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА “ТРАЈКО ПРОКОПИЕВ” КУМАНОВО

20 И 21 ОКТОМВРИ, 20 ЧАСОТ

НАСТАНОТ Е ПОДРЖАН ОД МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

НАСТАПУВААТ